За колеги-творци

УСЛОВИЯ ЗА КОЛЕГИ-ТВОРЦИ

 

Този текст представлява правно обвързано споразумение между вас като творци и FIND ARTS, като доставчик на услугата.

 

FIND ARTS изпълнява функцията на посредник между творците/продавачите и купувачите при продажба на художествени изделия чрез следния уебсайт: https://findarts.bg/.

Качеството на продаваните изделия е на високо ниво и произведения на изкуството, които не изглеждат професионално няма да бъдат включени в продуктите предлагани на сайта.

 

За да бъдете част от общността на творците представени на сайта трябва да отговаряте на няколко условия:

  • Изделията, които изработвате/рисувате да са на същото ниво или по-добри от публикуваните на сайта;
  • Снимките на изделията да отговарят на тези в сайта. Да са ясни, изчистени, естетични и красиви.

(За региона на Бургас можем да ви осигурим съдействие със заснемане на продуктите ви по подходящ начин срещу минимално възнаграждение)

 

Ако отговаряте на горепосочените условия може да ни изпратите снимки на 10 ваши произведения. Аз ще ви отговоря дали изделията са одобрени за включване в сайта.

FIND ARTS си запазва правото да приеме или отхвърли вашите творби.

 

С приемането за публикуване на създадените от вас изделия вие:

  • гарантирате, че подадената от вас информация за продуктите е вярна и актуална, както и че сте съгласни вашите творби и съпътстваща ги информация да бъдат публикувани на findarts.bg;
  • се задължавате да информирате FIND ARTS за настъпила промяна в информацията за продукта, включително и такава свързана с продажбата й;
  • гарантирате, че продаваните изделия са ваши, авторски и не са предмет на ограничителни авторски права;
  • се задължавате да доставите стоката до купувача в обявените на сайта срокове;

 

Доставка на изделията

При направена продажба от сайта ние ви уведомяваме и в срок от 2 работни дни – при налични стоки и 5 работни дни – при стоки, които се изработват по поръчка (освен, ако не е договорен друг индивидуален срок с вас) сте длъжни да опаковате по подходящ начин и да изпратите стоката на купувача. Изпращането става чрез Спиди, след предварително създадена от нас товарителница.

Купувача има право да откаже творбата, освен ако не е изработена по индивидуална поръчка.

При отказ от получаване FIND ARTS  задържа плащанията направени от купувача, до получаване на известие от твореца, че е получил обратно творбата си във вида в който е била изпратена и след това връща на купувача платената от него сума.

При установяване на щети при получаване от клиента, разходите по възстановяването се поемат от твореца/изпращача на изделието. Ако щетите са в следствие на неправилно съхранение и транспортиране от фирмата доставчик се предявява иск на база на предварително направена застраховка. (Всички изделия се изпращат от нас застраховани.)

 

Комисионна

Комисионната за всяка продажба от сайта е 25% и се удържа от обявената цена на изделието. Сумите от продадени ваши изделия се изплащат в края на всеки месец при условие, че е събрана минимална сума от 50 лв. Ако сумата не е събрана изплащането става в първия момент в който тя се събере.

Изплащането става чрез сметка за изплатени суми, като се удържи дължимия авансов данък. Ако вие сте регистрирани като фирма или самоосигуряващо се лице изплащането става след издаване на фактура от ваша страна.

За допълнителни въпроси  МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.